Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika siodłowego MAN TG 18.460 XXL za cenę minimalną 9.000,00 zł netto.

Ze zdjęciami oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl.

Oferty można złożyć do dnia 08 września 2021r. włącznie, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu 09 września 2021r. po przeanalizowaniu wszystkich ofert syndyk wybierze najwyższą ofertę.

W ofercie należy zawrzeć między innymi:

  1. Imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę w przypadku osób prawnych
  2. Oferowaną cenę nabycia
  3. Oświadczenie, że oferent nie jest osobą wymienioną w art. 157a ust. 2 Prawa Upadłościowego.
  4. Oświadczenie, że oferent pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu
  5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z materialnym i prawnym stanem przedmiotów sprzedaży oraz regulaminem przetargu i przyjmuje stan przedmiotów oraz warunki przetargu bez zastrzeżeń

 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Opinia techniczna

Zdjęcia