Lucyna Tomasiak

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.     Udział 8/6912 w nieruchomości będącej działką nr 2680 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,1205 ha stanowiącą grunty orne zabudowane za cenę minimalną 179,00 zł netto.

2.     Udział 8/6912 w nieruchomości będącej działkami nr 2537, 2655, 2854, 2861 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,9848 ha stanowiącą grunty rolne zabudowane za cenę minimalną 1.049,00 netto.

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 48 1140 2004 0000 3802 7973 7116 najpóźniej w dniu 03 stycznia 2022r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 03 stycznia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 207/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2022r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Działki nr 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa - Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5 za cenę minimalną 12.000,00 zł (netto)

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 najpóźniej w dniu 03 stycznia 2022r.

Oferty można złożyć do 03 stycznia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2022r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika siodłowego MAN TG 18.460 XXL za cenę minimalną 9.000,00 zł netto.

Ze zdjęciami oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl.

Oferty można złożyć do dnia 08 września 2021r. włącznie, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu 09 września 2021r. po przeanalizowaniu wszystkich ofert syndyk wybierze najwyższą ofertę.

W ofercie należy zawrzeć między innymi:

 1. Imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę w przypadku osób prawnych
 2. Oferowaną cenę nabycia
 3. Oświadczenie, że oferent nie jest osobą wymienioną w art. 157a ust. 2 Prawa Upadłościowego.
 4. Oświadczenie, że oferent pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z materialnym i prawnym stanem przedmiotów sprzedaży oraz regulaminem przetargu i przyjmuje stan przedmiotów oraz warunki przetargu bez zastrzeżeń

 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Opinia techniczna

Zdjęcia

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Udział 8/6912 w nieruchomości będącej działką nr 2680 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,1205 ha stanowiącą grunty orne zabudowane za cenę minimalną 179,00 zł netto.
 2. Udział 8/6912 w nieruchomości będącej działkami nr 2537, 2655, 2854, 2861 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,9848 ha stanowiącą grunty rolne zabudowane za cenę minimalną 1.049,00 netto.

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 48 1140 2004 0000 3802 7973 7116 (Kod BIC/SWIFT: mBank – BREXPLPWMBK; IBAN: PL 48 1140 2004 0000 3802 7973 7116) najpóźniej w dniu 28 września 2021r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 207/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy

 

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Działki nr 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa - Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5 za cenę minimalną 12.000,00 zł (netto)
 2. Udziału 406/1000 w gruncie rolnym - ogródek działkowy, położonego na działce nr 276/1 obręb Olszowa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049562/0 za cenę minimalną 1.000,00 zł
 3. Kompleks działek do kupienia wyłącznie razem za cenę minimalną 19.000,00 zł stanowiący:
  1. Działki nr 1357/4 obręb Obidza w gminie Łącko, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,3 ha
  2. Udziału 1/3 w działce nr 1357/6 obręb Obidza w gminie Łącko o obszarze 0,06 ha będąca drogą

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 (Kod BIC/SWIFT: mBank – BREXPLPWMBK; IBAN: PL 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115) najpóźniej w dniu 28 września 2021r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Operat szacunkowy 03