Paweł Pustelnik

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Pisarzowice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomość stanowiącą budynek murowany kryty dachówką, mieszkalny po kapitalnym remoncie o pow. użytkowej 232 m2, wyposażony w wentylację mechaniczną, z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 98 m2, zlokalizowany na działce budowlanej nr 398/1 obręb Kościerzyce, o powierzchni 1444 m2, opisana w księdze wieczystej nr OP1B/00026764/3, za cenę nie mniejszą niż 253.000,00zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 25.300,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 68 1090 2138 0000 0001 3432 2036 najpóźniej w dniu 02 października 2019r.

Oferty można złożyć do 02 października 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 43/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2019r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Pisarzowice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomość stanowiącą budynek murowany kryty dachówką, mieszkalny po kapitalnym remoncie o pow. użytkowej 232 m2, wyposażony w wentylację mechaniczną, z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 98 m2, zlokalizowany na działce budowlanej nr 398/1 obręb Kościerzyce, o powierzchni 1444 m2, opisana w księdze wieczystej nr OP1B/00026764/3, za cenę nie mniejszą niż 328.900,00zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 32.890,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 68 1090 2138 0000 0001 3432 2036 najpóźniej w dniu 15 marca 2019r.

Oferty można złożyć do 15 marca 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 43/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2019r. o godz. 10:45 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Syndyk masy upadłości  Pawła Pustelnika zam. Kościerzyce 73, 49-314 Pisarzowice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomość stanowiącą budynek murowany kryty dachówką, mieszkalny po kapitalnym remoncie o pow. użytkowej 232 m2, wyposażony w wentylację mechaniczną, z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 98 m2, zlokalizowany na działce budowlanej nr 398/1 obręb Kościerzyce, o powierzchni 1444 m2, opisana w księdze wieczystej nr OP1B/00026764/3, za cenę nie mniejszą niż 404.800,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 40.480,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 68 1090 2138 0000 0001 3432 2036 najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018r.

Oferty można złożyć do 20 kwietnia 2018r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 43/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości  Pawła Pustelnika zam. Kościerzyce 73, 49-314 Pisarzowice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomość stanowiącą budynek murowany kryty dachówką, mieszkalny po kapitalnym remoncie o pow. użytkowej 232 m2, wyposażony w wentylację mechaniczną, z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 98 m2, zlokalizowany na działce budowlanej nr 398/1 obręb Kościerzyce, o powierzchni 1444 m2, opisana w księdze wieczystej nr OP1B/00026764/3, za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania w wysokości 506000,00 zł.

Zaoferowana cena nie może być niższa niż wartość oszacowania.

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 68 1090 2138 0000 0001 3432 2036 najpóźniej w dniu 27 października 2017 r.

Oferty można złożyć do 27 października 2017 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 43/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2017 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości  Pawła Pustelnika zam. Kościerzyce 73, 49-314 Pisarzowice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących ruchomości:

  1. Komplet wypoczynkowy - kanapa i 2x fotele (skóra czerwona) za cenę 2.500,00 zł,
  2. Kanapa wypoczynkowa (ekoskóra czerwona) za cenę 300,00 zł,
  3. Komplet wypoczynkowy - kanapa z funkcją spania, 2x fotele (skóra jasnobrązowa) za cenę 2.500,00 zł,
  4. Komplet mebli (kredens, biurko, 2x szklane gabloty) za cenę 3.300,00 zł,
  5. Komplet mebli (komoda, stolik telewizyjny, 2x szafka nocna) za cenę 750,00 zł,
  6. Organy elektroniczne (M70 intercontinental) za cenę 1.000,00 zł.

Oferty mogą dotyczyć wszystkich wymienionych ruchomości lub wybranych. Zaoferowana cena nie może być niższa niż ceny minimalne podane wyżej.

Ruchomości można oglądać w Kościerzycach 73, 49-314 Pisarzowice w okresie od 08 do 13 maja 2017 r. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% cen minimalnych, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 68 1090 2138 0000 0001 3432 2036 najpóźniej w dniu 18 maja 2017 r. W przypadku oferty na kilka ruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 18 maja 2017 r. listem poleconym z dopiskiem „VGUp-43/16 - przetarg ruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2017 r. o godz. 10:00 w Kościerzycach 73, 49-314 Pisarzowice.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem ruchomości można zapoznać się osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postepowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetagru

Zdjęcia ruchomości