Krzysztof Pucher

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zam. w Strzelce Opolskie (47-100) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Samochodu osobowego marki Opel Vectra kombi. Rok produkcji 2004, wskazania licznika: 242869km. Silnik wysokoprężny, 2,2 DTI za cenę 3.900,00 zł. Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące sprzedawanego pojazdu znajdują się w opinii technicznej zamieszczonej na stronie www.syndyk.opole.pl w zakładce przetargi wraz z regulaminem przetargu. Samochód można zobaczyć w miejscu zamieszkania upadłego (Strzelce Opolskie, kod pocztowy: 47-100) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 503 662 273.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 390,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 75 1020 3668 0000 5602 0479 6431 najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019r.

Oferty można złożyć do 25 stycznia 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 73/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2019r. o godz. 9:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Opinia techniczna

Regulamin sprzedaży

 

Ogłoszenie upadłości