Jolanta Mizera

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 152/19 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni 3,2810 ha, oznaczonej jako działka 407/34 z mapy 2 położonej w miejscowości Sidzina przy ul. Parkowej (gmina Skoroszyce, powiat nyski, woje. Opolskie). KW nr OP1N/00079428/4. Cena wywoławcza wynosi 160.000,00 zł (NETTO)

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 51 1140 2004 0000 3102 8022 9001 najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2020r.

Oferty można złożyć do 26 sierpnia 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 152/19 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 11:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu