Genowefa Stachura

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 176 m2 w granicach działki 78/2 położona w Ligocie Zameckiej nr 29A (KW nr OP1U/00035628/2). Cena wywoławcza wynosi 678.000,00 zł
  2. Urządzenia piekarnicze (m.in. piece piekarnicze, wagodzielarka, wózki piekarnicze, dzierża). Dokładny spis wraz z cenami znajduje się na stronie syndyka.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 12 1140 2004 0000 3302 8040 9540 najpóźniej w dniu 06 października 2022r.

Oferty można złożyć do 06 października 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 150/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2022r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Aktualny spis maszyn na sprzedaż

Opinia techniczna

Operat szacunkowy nieruchomości

Regulamin przetargu

Zdjęcia maszyn

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 176 m2 w granicach działki 78/2 położona w Ligocie Zameckiej nr 29A (KW nr OP1U/00035628/2). Cena wywoławcza wynosi 678.000,00 zł
  2. Urządzenia piekarnicze (m.in. piece piekarnicze, wagodzielarka, wózki piekarnicze, dzierża). Dokładny spis wraz z cenami znajduje się na stronie syndyka.

 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 12 1140 2004 0000 3302 8040 9540 najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2022r.

Oferty można złożyć do 03 sierpnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 150/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2022r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis ruchomości

Opinia techniczna

Operat szacunkowy

Zdjęcia ruchomości