Bolesław Dominik

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zamieszkałej w Opolu (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 91/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Samochodu osobowego Citroen Xsara - nr rej. OP6699C, za cenę nie mniejszą niż 1.700,00zł
  2. Współudział w samochodzie osobowym Ford Focus Trend - nr rej. OP7880K, za cenę nie mniejszą niż 10.500,00zł
  3. Współudział w samochodzie osobowym Ford Focus - nr rej. OP5620H, za cenę nie mniejszą niż 2.100,00zł
  4. Współudział w samochodzie osobowym Volkswagen Golf - nr rej. OP9864J, za cenę nie mniejszą niż 2.450,00zł

 

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 19 2490 0005 0000 4600 9704 3928 najpóźniej w dniu 02 czerwca 2022r.

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Oględziny sprzedawanych składników odbędą się w terminach: 26.05.2022r. w godzinach 13.00-14.00 oraz 31.05.2022 w godzinach 15.00-16.00 (potwierdzenie oględzin oraz informacja o miejscu oględzin telefonicznie). Więcej szczegółów pod numerem 692 869 248.

Oferty można złożyć do 02 czerwca 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 91/21 of - przetarg” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2022r. o godz. 13:15 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Opinia techniczna

Zdjęcia samochodów

Regulamin przetargu