Adrian Zakrzewski

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Opolu ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Samochodu ciężarowego do 3,5t Opel Combo 17 DTI (rok prod. 2003) za cenę minimalną 1.970,00 zł
  2. Samochodu osobowego Volkswagen Transporter, typ T4 2.4D (rok prod. 1992) za cenę minimalną 1.000,00 zł

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Oględziny sprzedawanych składników odbędą się w terminach: 26.05.2022r. w godzinach 15.00-16.00 oraz 31.05.2022 w godzinach 12.00-13.00 (potwierdzenie oględzin oraz informacja o miejscu oględzin telefonicznie). Więcej szczegółów pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 28 1140 2004 0000 3502 8069 4528 najpóźniej w dniu 02 czerwca 2022r.

Oferty można złożyć do 02 czerwca 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 317/20 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248). W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2022r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Regulamin przetargu

Opinia techniczna

Zdjęcia Opel

Zdjęcia VW

 

W dniu 04 stycznia 2021r. o godzinie 12.00 odbył się przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości osoby fizycznej zamieszkałej w Opolu.

W załączeniu znajdują się wyniki przetargu. W związku z ochroną danych osobowych, w opublikowanym protokole znajduje się jedynie miejscowość zamieszkania lub siedziby oferenta.

Wyniki przetargu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Opolu ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Samochodu ciężarowego Mercedes Benz, typ ATEGO 817 (rok prod. 2000) za cenę minimalną 5.600,00 zł
  2. Samochodu ciężarowego do 3,5t Opel Combo 17 DTI (rok prod. 2003) za cenę minimalną 1.970,00 zł
  3. Samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter, typ T4 2.5 TDI (rok prod. 1997) ze cenę minimalną 1.600,00 zł
  4. Samochodu osobowego Volkswagen Transporter, typ T4 2.4D (rok prod. 1992) za cenę minimalną 1.000,00 zł
  5. Samochodu osobowego Volkswagen Transporter, typ T4 1.9 TD (rok prod. 1991) za cenę minimalną 800,00 zł
  6. Przyczepka lekka marki SAM (rok prod. 2009) o ładowności 420 kg za cenę minimalną 1.000,00 zł

 

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 28 1140 2004 0000 3502 8069 4528 najpóźniej w dniu 03 stycznia 2022r.

Oferty można złożyć do 03 stycznia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 317/20 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248). W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2022r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Zdjęcia samochodów

Opinia techniczna 01

Opinia techniczna 02

Regulamin przetargu