Syndyk masy upadłości firmy Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MARCO Łukasz Szymborski z siedzibą w Kamieniu Śląskim ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Mebli kuchennych za cenę minimalną 2.550,00 zł
  2. Beczki do czyszczenia nalewaków do piwa (1 szt.) za cenę minimalną 940,00 zł
  3. Ławek piwnych (komplet 16 szt.) za cenę minimalną 4.800,00 zł
  4. Stolików piwnych (komplet 8 szt.) za cenę minimalną 2.080,00 zł
  5. Konstrukcji aluminiowych (trawersy, barierki-poręcze, nogi do stołów) za cenę minimalną 27.450,00 zł
  6. Odtwarzaczy Pionier (2 szt.) za cenę minimalną 2.100,00 zł za szt.
  7. Pawilonu gastronomicznego (1 szt.) za cenę minimalną 18.860,00 zł
  8. Palet EURO (komplet 50 szt.) za cenę minimalną 1100,00 zł
  9. Ogrodzeń do ogródków piwnych (komplet 49 przęseł) za cenę minimalną 4200,00 zł
  10. Kontenera termoizolacyjnego (1 szt.) za cenę minimalną 3200,00 zł

 

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się pod numerem telefonu 535 850 850.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 53 2490 0005 0000 4600 2876 3367 najpóźniej w dniu 02 czerwca 2022r.

Oferty można złożyć do 02 czerwca 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 59/21 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248). W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2022r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Opinia techniczna

Regulamin przetargu

Zdjęcia