Senior VIP Sp. z o.o. w Opolu

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Senior VIP Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 587174, NIP: 7543102493) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dwóch urządzeń do terapii w zakresie stymulacji mózgu muzyką i głosem TOMATIS TALKSUP za cenę równą wartości oszacowania, tj. 8.600,00 zł NETTO (za sztukę).

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanego urządzenia można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 85 1090 2138 0000 0001 3217 7351 najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2019r.

Oferty można złożyć do 12 kwietnia 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 18/18 - przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019r. o godz. 9:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Opinia techniczna

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Senior VIP Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 587174, NIP: 7543102493) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dwóch urządzeń do terapii w zakresie stymulacji mózgu muzyką i głosem TOMATIS TALKSUP za cenę równą wartości oszacowania, tj. 8.600,00 zł (za sztukę).

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanego urządzenia można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 85 1090 2138 0000 0001 3217 7351 najpóźniej w dniu 14 grudnia 2018r.

Oferty można złożyć do 14 grudnia 2018r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 18/18 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2018r. o godz. 9:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Opinia techniczna

Regulamin przetargu