Firma Langner Sławomir Langner

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 • Maszyn rolniczych (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”, kultywator, pług)
 • Obciążników do traktorów
 • Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych
 • Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku
 • Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych
 • Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Zachęcamy do osobistego sprawdzenia sprzedawanych składników, na oględziny można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 04 listopada 2021r.

Oferty można złożyć do 04 listopada 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis ruchomości na sprzedaż

Regulamin przetargu

Opinia techniczna

Zdjęcia

 

 

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 • Maszyn rolniczych (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, ładowacz czołowy)
 • Obciążników do traktorów
 • Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych
 • Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku
 • Zestawu części rowerowych
 • Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych
 • Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

 

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 07 lipca 2021r.

 

Oferty można złożyć do 07 lipca 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis ruchomości

Opinia techniczna

Regulamin przetargu

Zdjęcia ruchomości

 

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.       Maszyn rolniczych (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”)

2.       Obciążników do traktorów

3.       Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych

4.       Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku

5.       Zestawu części rowerowych

6.       Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych

7.       Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021r.

Oferty można złożyć do 15 lutego 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Spis ruchomości na sprzedaż

Zdjęcia ruchomości

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Maszyn rolniczych (m.in. siewniki, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, ładowacz czołowy)
 2. Obciążników do traktorów
 3. Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych
 4. Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku
 5. Zestawu części rowerowych
 6. Samochodów, pługu śnieżnego
 7. Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych
 8. Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 13 lipca 2020r.

Oferty można złożyć do 13 lipca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 09:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis ruchomości

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy 01

 Operat szacunkowy 02

Zdjęcia ruchomości

 

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 76103104570) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

1. Maszyn rolniczych (m.in. siewniki, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, wały do pługa)

2. Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych 

3. Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku

4. Zestawu części rowerowych

5. Samochodów, wózka widłowego spalinowego, przyczepki towarowej

6. Agregatu prądotwórczego

7. Innego wyposażenia

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości wyższej niż 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 54 1020 2528 0000 0102 0499 2501 najpóźniej w dniu 13 stycznia 2020r.

Oferty można złożyć do 13 stycznia 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2020r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 Spis maszyn i urządzeń

Zdjęcia ruchomości

Opinia techniczna

Regulamin przetargu