Kornelia Lotko Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "LOTKO" w Kotorzu Małym

Sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Korneli Lotko prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwa Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowo LOTKO w Kotorzu Małym jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu, zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 22 marca 2019 r., godz. 10.00 sala 229, które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, a jego przedmiotem będzie glosowanie nad układem.

 

Zawiadomienie

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika

Propozycje układowe

Propozycje układowe (wyciąg)

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika - główna założenia planu

Opinia nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu

PISMO NADZORCY SĄDOWEGO