Prosimy o składanie ofert według wzoru w załączniku.

Prosimy o dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium (jeżeli jest konieczne).

Wzór oferty