Lucyna Tomasiak

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.      Działki nr 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa - Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5 za cenę minimalną 24.000,00 zł (netto)

2.      Udziału 406/1000 w gruncie rolnym - ogródek działkowy, położonego na działce nr 276/1 obręb Olszowa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049562/0 za cenę minimalną 2.000,00 zł

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 15 lutego 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin sprzedaży

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w Olszowa - Księży Las 11B, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049554/1 za cenę minimalną 68.000,00 zł (netto)
  2. Działki nr 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa - Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5 za cenę minimalną 24.000,00 zł (netto)
  3. Udziału 406/1000 w gruncie rolnym - ogródek działkowy, położonego na działce nr 276/1 obręb Olszowa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049562/0 za cenę minimalną 2.000,00 zł (netto)

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 najpóźniej w dniu 03 grudnia 2020r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 03 grudnia 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2020r. o godz. 09:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Operat szacunkowy 03

Regulamin przetargu

 

Syndyk ogłasza sprzedaż ciągnika siodłowego MAN TG 18.460 XXL. W razie pytań proszę o kontakt +48 692 869 248.

Opinia techniczna

Zdjęcia