Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zamieszkałej w Dziekaństwo (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 73/17 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Samochodu VW Touareg nr rej. OP59631, rok prod. 2004, za cenę nie mniejszą niż 11.500,00zł
  2. Samochodu VW Passat nr rej. OP74720, rok prod. 2005, za cenę nie mniejszą niż 2.600,00zł
  3. Samochodu VW Touareg nr rej. OPO49N5, rok prod. 2006, za cenę nie mniejszą niż 8.000,00zł

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 76 1020 3668 0000 5102 0479 6464 najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2021r. W przypadku oferty na kilka składników majątku upadłego wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 26 kwietnia 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 73/17 of - przetarg” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem ruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Regulamin przetargu

Opinia techniczna

Zdjęcia samochodu - OP59631

Zdjęcia samochodu OPO49N5

Zdjęcia samochodu - OP74720