W dniu 04 stycznia 2021r. o godzinie 12.00 odbył się przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości osoby fizycznej zamieszkałej w Opolu.

W załączeniu znajdują się wyniki przetargu. W związku z ochroną danych osobowych, w opublikowanym protokole znajduje się jedynie miejscowość zamieszkania lub siedziby oferenta.

Wyniki przetargu