Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Unilux System Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 372911, NIP: 7543022736) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości:

 1.     Samochód osobowy TOYOTA AYGO (rok prod. 2014) za cenę 21.900,00 zł NETTO

 2.     Samochód osobowy SKODA OCTAVIA II (rok prod. 2006) za cenę 5.300,00 zł NETTO

 3.     Samochód ciężarowy IVECO DAILY (rok prod. 2014) za cenę 32.200,00 zł NETTO

 4.     Wózek widłowy czołowy podnośnikowy CLARK (rok prod. 2000) za cenę 3.500,00 zł NETTO

 5.     Maszyna do formowania metodą termopróżniową wyrobów z tworzyw za cenę 10.500,00 zł NETTO

 6.     Spawarka Inwentorowa Bester 130i-S za cenę 194,00 zł NETTO

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 74 1090 2138 0000 0001 3764 6215 najpóźniej w dniu 13 lipca 2020r.

Oferty można złożyć do 13 lipca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 137/18 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 Zdjęcia ruchomości

 Opinia techniczna

Regulamin przetargu