Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BUD-MEL" Jerzy Dobosz (NIP: 7470000886) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomość gruntową o pow. 0,32ha, na której znajduje się lokal użytkowy (pawilon), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00023862/9) za cenę minimalną 487.000,00 zł
  2. Nieruchomość gruntową o pow. 0,04ha, na której znajduje się lokal użytkowy (kiosk), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00028551/1) za cenę minimalną 28.000,00 zł

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 29 1090 2503 0000 0001 2137 0493 najpóźniej w dniu 28 września 2021r.

Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 78/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Regulamin przetargu