Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe " BUD MEL " Jerzy Dobosz w Karłowicach

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BUD-MEL" Jerzy Dobosz (NIP: 7470000886) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,32ha, na której znajduje się lokal użytkowy (pawilon), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00023862/9) za cenę minimalną 487.000,00 zł

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 29 1090 2503 0000 0001 2137 0493 najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2022r.

Oferty można złożyć do 11 kwietnia 20222r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 78/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2022r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BUD-MEL" Jerzy Dobosz (NIP: 7470000886) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomość gruntową o pow. 0,32ha, na której znajduje się lokal użytkowy (pawilon), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00023862/9) za cenę minimalną 487.000,00 zł
  2. Nieruchomość gruntową o pow. 0,04ha, na której znajduje się lokal użytkowy (kiosk), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00028551/1) za cenę minimalną 28.000,00 zł

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 29 1090 2503 0000 0001 2137 0493 najpóźniej w dniu 28 września 2021r.

Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 78/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Regulamin przetargu

Syndyk ogłasza sprzedaż samochodów przedsiębiorstwa upadłego:

  1. Citroen Jumper za cenę 2.500,00 zł netto.
  2. Fiat Ducato za cenę 5.300,00 zł netto.
  3. Ford Transit za cenę 1.500,00 zł netto.
  4. Ford Kuga za cenę 14.000,00 zł netto.
  5. Przyczepka ciężarowa Niewadów za cenę 760,00 zł netto.

Oględziny samochodów i przyczepki oraz licytacja odbędą się 1 grudnia 2020r.:

  • oględziny – 10.00-11.00
  • licytacja – 11.00

Adres: ul. Kolejowa 34

46-037 Karłowice

Odbiór samochodu będzie możliwy tego samego dnia po uregulowaniu płatności.

W razie pytań proszę o kontakt +48 692 869 248.

Zdjęcia samochodów

Opinia techniczna