Osobom, którym nie wygrały żadne ruchomości wadia zostaną zwrócone zgodnie z regulaminem.

Z osobami, które wygrały jakieś ruchomości będziemy kontaktować się po około 2 tygodniach od otwarcia przetargu w celu wystawienia faktury, dogadania płatności oraz umówienia sia na odbiór.

Wyniki przetargu