PRRB "Rymar" R. Szejna, M. Biała-Bajor Sp.J. w Kędzierzynie-Koźlu

Osobom, którym nie wygrały żadne ruchomości wadia zostaną zwrócone zgodnie z regulaminem.

Z osobami, które wygrały jakieś ruchomości będziemy kontaktować się po około 2 tygodniach od otwarcia przetargu w celu wystawienia faktury, dogadania płatności oraz umówienia sia na odbiór.

Wyniki przetargu

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa PRRB "Rymar" R. Szejna, M. Biała-Bajor Sp.J. (KRS: 149890, NIP: 7491596105) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Przyczepa skrzyniowa lekka, nr rej. OEZ 9753 za cenę 250,00 zł NETTO.

2. Przyczepa skrzyniowa lekka, nr rej. OK 2098P za cenę 550,00 zł NETTO.

3. Przyczepa skrzyniowa lekka, nr rej. OK 0625P za cenę 1.000,00 zł NETTO.

4. Samochód ciężarowy skrzyniowy Mercedes-Benz Sprinter 313, nr rej. OK 59413 za cenę 4.900,00 zł NETTO.

5. Samochód osobowy Volkswagen Passat 3C, nr rej. OK 41016 za cenę 5.772,36 zł NETTO.

6. Samochód osobowy Volkswagen Passat 3C, nr rej. OK 41017 (ilość 1) za cenę 7.238,00 zł NETTO

7. Kontenery budowlane: biurowy i socjalny za cenę 3.000,00 zł NETTO za sztukę.

8. Narzędzia budowlane – spis maszyn oraz cena znajdują się w załączniku

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do ruchomości o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 05 1140 2004 0000 3302 8046 2337 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021r.

Oferty można złożyć do 15 lutego 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 193/20 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 13:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis narzędzi

Regulamin przetargu

Opinia techniczna

Zdjęcia