Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Spawarek, półautomatów spawalniczych, osprzętu spawalniczego

2. Urządzeń do obróbki metalu (m.in. prasy, piła taśmowa)

3. Szaf roboczych

4. Innych urządzeń do obróbki metalu

5. Samochodu osobowego Fiat Tipo 1.4 Kat, rok prod. 1994

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem można zapoznać się osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Przedmioty można oglądać w siedzibie spółki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości wyższej niż 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 27 2490 0005 0000 4530 9562 8404 najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2018r. 

Oferty można złożyć do 20 sierpnia 2018r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Regulamin przetargu

Spis maszyn i urządzeń

Opinia techniczna

Zdjęcia