Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza:

1. Przetarg ofertowy na sprzedaż:

a. Osprzętu spawalniczego

b. Urządzeń do obróbki metalu (m.in. prasy, piła taśmowa)

c. Szaf roboczych

d. Innych urządzeń do obróbki metalu

e. Samochodu osobowego Fiat Tipo 1.4 Kat, rok prod. 1994

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości wyższej niż 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 10 maja 2019r.

Oferty można złożyć do 10 maja 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2019r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

2. Licytację materiałów stalowych, m.in. płaskowników, rur, prętów, profili, kątowników.

Z szczegółową listą materiałów, regulaminem licytacji oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

Licytacja nastąpi w dniach 09 oraz 10 maja 2018r. o godzinie 09:30 w siedzibie spółki: ul. Szenwalda 38B, 46-090 Popielów

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Regulamin przetargu ofertowego

Regulamin licytacji

Zdjęcia

Opinia techniczna

Spis maszyn i urządzeń

Wykaz materiałów