Metal HAHN Sp. z o.o. w Popielowie

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Popielów (woj. Opolskie, 46-090, ul. Szenwalda 38B) za cenę nie niższą niż 538.500,00 zł NETTO (siedemset osiemnaście tysięcy zł).

Nieruchomość o powierzchni 0,3960 ha zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną i budynkiem magazynowo produkcyjnym (KW nr OP1B/00021508/6).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 53.850,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 09 marca 2020r.

Oferty można złożyć do 09 marca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Zdjęcia nieruchomości

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Popielów (woj. Opolskie, 46-090, ul. Szenwalda 38B) za cenę nie niższą niż 538.500,00 zł (siedemset osiemnaście tysięcy zł).

Nieruchomość o powierzchni 0,3960 ha zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną i budynkiem magazynowo produkcyjnym (KW nr OP1B/00021508/6).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 53.850,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 07 stycznia 2020r.

Oferty można złożyć do 07 stycznia 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 stycznia 2020r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Zdjęcia nieruchomości

Operat szacunkowy

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Popielów (woj. Opolskie, 46-090, ul. Szenwalda 38B) za cenę nie niższą niż 718.000,00 zł (siedemset osiemnaście tysięcy zł).

Nieruchomości o powierzchni 0,3960 ha zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną i budynkiem magazynowo produkcyjnym (KW nr OP1B/00021508/6).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 71.800,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 12 listopada 2019r.

Oferty można złożyć do 12 listopada 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

 Zdjęcia nieruchomości

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza:

1. Przetarg ofertowy na sprzedaż:

a. Osprzętu spawalniczego

b. Urządzeń do obróbki metalu (m.in. prasy, piła taśmowa)

c. Szaf roboczych

d. Innych urządzeń do obróbki metalu

e. Samochodu osobowego Fiat Tipo 1.4 Kat, rok prod. 1994

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości wyższej niż 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 10 maja 2019r.

Oferty można złożyć do 10 maja 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2019r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

2. Licytację materiałów stalowych, m.in. płaskowników, rur, prętów, profili, kątowników.

Z szczegółową listą materiałów, regulaminem licytacji oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

Licytacja nastąpi w dniach 09 oraz 10 maja 2018r. o godzinie 09:30 w siedzibie spółki: ul. Szenwalda 38B, 46-090 Popielów

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Regulamin przetargu ofertowego

Regulamin licytacji

Zdjęcia

Opinia techniczna

Spis maszyn i urządzeń

Wykaz materiałów

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Spawarek, półautomatów spawalniczych, osprzętu spawalniczego
  2. Urządzeń do obróbki metalu (m.in. prasy, piła taśmowa)
  3. Szaf roboczych
  4. Innych urządzeń do obróbki metalu
  5. Samochodu osobowego Fiat Tipo 1.4 Kat, rok prod. 1994

 

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości wyższej niż 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 14 grudnia 2018r.

Oferty można złożyć do 14 grudnia 2018r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2018r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Spis maszyn i urządzeń

Zdjęcia maszyn i urządzeń

Opinia techniczna

Regulamin przetargu