Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  • Maszyn rolniczych (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, ładowacz czołowy)
  • Obciążników do traktorów
  • Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych
  • Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku
  • Zestawu części rowerowych
  • Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych
  • Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

 

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 07 lipca 2021r.

 

Oferty można złożyć do 07 lipca 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis ruchomości

Opinia techniczna

Regulamin przetargu

Zdjęcia ruchomości