Sprzedaż pozostałości po działalności gastronomicznej

Syndyk masy upadłości firmy Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MARCO Łukasz Szymborski z siedzibą w Kamieniu Śląskim ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia ogródka piwnego, m.in.: mebli kuchennych, beczki do czyszczenia nalewaków do piwa, ławek piwnych, stolików piwnych, konstrukcji aluminiowych, pawilonu gastronomicznego, palet EURO, ogrodzeń do ogródków piwnych, kontenera termoizolacyjnego.

Z dokładnym spisem wraz z cenami, regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się pod numerem telefonu 535 850 850.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 53 2490 0005 0000 4600 2876 3367 najpóźniej w dniu 21 grudnia 2023r.

Oferty można złożyć do 21 grudnia 2023r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 59/21 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248). W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Spis ruchomości wraz z cenami

Regulamin przetargu

Opinia techniczna

Zdjęcia ruchomości