Samochody osobowe oraz dostawczy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zamieszkałej w Opolu (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 351/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Samochód Fiat Seicento 0,9, rok prod. 2002, nr rej. OOL 7U34, za cenę nie mniejszą niż 950,00 zł
  2. Samochód Mazda 6 2.0CD rok prod 2002, nr rej. OOL 25R2, za cenę nie mniejszą niż 800,00 zł
  3. Samochód Mercedes-Benz Sprinter rok prod. 2016, nr rej. OOL 85S5, za cenę nie mniejszą niż 26.000,00 zł

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 83 2490 0005 0000 4600 3126 9016 najpóźniej w dniu 27 września 2023r.

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej szczegółów pod numerem 692 869 248.

Oferty można złożyć do 27 września 2023r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 351/21 of - przetarg” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2023r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Opinia techniczna

Regulamin przetargu

Zdjęcia samochodów